לימודים אקדמיים לתואר, קורסים לתעודה והכשרה מקצועית במכללות